История

История на Кнежа.

Дунавската равнина още от древни времена привлича човека със своите благоприятни климатични и почвени условия. Това вероятно е един от градовете, които е бил под най-много нападки и опожарявания. Това се дължи на разположението му върху важните пътища. Смята се, че в историческите епохи Кнежа е било място пълно с траки и римляни. По-късно от запад идват Илирите, а през 3 век пр.н.е – келтите. Седемте славянски рода са населявали града около 5-6 век.
 

Кнежа

 

Ако мислите, че това е прекалено рано – грешите! Селата Койнаре, Бреница и Кнежа са били населени още през каменно-медната епоха, което е около 5 хилядолетие пр.н.е. В района на Кнежа за сега са известни две селища от времето на Първата Българска държава. По време на археологически разкопки в Кнежа се установява, че градът е бил добре населяван в древността. Сигурен свидетел за това са тракийските надгробни могили. Преди много години една от могилите е унищожена и в дъното и е намерено тракийско погребение чрез изгаряне. Ако до сега сте чували, че в могилите има само заровени съкровища – не винаги! В тази например са намерени: железен меч,, върхове на копия и желязна юзда, което подсказва повече за войник, а не за принцеса.

Кнежа има и римска история.

 

През 1936 г. в центъра на града са намерени римски сребърни монети – динари от 2-3 век. През същата година са намерени и 56 сребърни и бронзови монети. Те символизират победите на римската армия, щастието на войниците и други. Интересен факт е, че монетите са сечени в различни краища на империята. Това означава, че те не са били използвани само за знатни особи или за конкретни нужди, а са били в обръщение. Последните сечени монети са по времето на Деций Траян (248-251 г.).
Монетните находки могат да разкажат и друга история. Те говорят за класово общество, което само богатите, императорите и сановниците са могли да притежават такова богатство. Монетите говорят и за добре развити отношения финансово, добри стоково-парични и търговски връзки между отделните градове в империята.

Дори след заселяване на славяни в империята, монетите все още са били в обръщение.

Не говорим конкретно за Кнежа, а за цялата империя.

Kneja.info © 2017 Frontier Theme